Zakończenie projekt pt. History begins in the family: dialogue of generations

12 grudnia zakończył się projekt pt. History begins in the family: dialogue of generations (Historia zaczyna się w rodzinie: Dialog pokoleń).

Opiekę merytoryczna nad studentami sprawowała: dr hab. Kinga Anna Gajda

 

To kulturalno-edukacyjny projekt dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Badając historię swoich rodzin, uczestnicy i uczestniczki mogli lepiej poznać oraz zrozumieć historię lat 1933-1945, w dużej mierze ukształtowanych przez rządy nazistowskie, stalinowskie oraz II wojnę światową. Zajmując się tematyką lat powojennych oraz miejsc pamięci i ich roli w narodowych kontekstach kulturowych, nawiązali międzynarodowy dialog.

W trakcie programu uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się, jak kształtuje się świadomość historyczna oraz pamięć rodzinna, opanowali techniki prowadzenia wywiadów ustnych i wykorzystania technik cyfrowych w opracowywaniu zebranych materiałów. Centralnymi punktami programu były wizyty on-line w Miejscu Pamięci Bergen-Belsen, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i w różnych miejscach pamięci we Lwowie, jak również rozmowy z licznymi świadkami historii. Dzięki historiom rodzinnym uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli sie, jak różne pokolenia Polaków, Niemców i Ukraińców pamiętają przeszłość i jak kształtuje się dialog międzypokoleniowy i międzynarodowy.

Efektem projektu było przygotowanie i opublikowanie na stronie projektu wywiadów audio lub video ze świadkami historii. Wszystkie wyniki projektu publikowane są na stronie: https://www.dialogue-of-generations.org/en_US/pro-proekt/.

Data opublikowania: 12.12.2020
Osoba publikująca: Kinga Gajda