History begins in the Family: Dialogue of Generations - warsztaty online na temat historii Auschwitz i miasta Oświęcim

Studentki WSMiP UJ uczestniczące w projekcie History begins in the Family: Dialogue of Generations bardzo intensywnie pracowały przez cały październik. Wzięły udział w 7 seminariach, podczas których zajmowały się kulturą pamięci i polityką historyczną w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, oral history jako metodą badania historii oraz trzema miejscami pamięci: Bergen-Belsen, Auschwitz i we Lwowie.

20 października poprowadziły warsztaty online na temat historii Auschwitz i miasta Oświęcim. 

Podczas zajęć studentki wprowadziły uczestników projektu w historię przedwojennego Oświęcimia, opierając się na wspomnieniach jego żydowskich mieszkańców. W tym celu sięgnęły po historyczne fotografie oraz relację Ocalałej, pani Zofii Posmysz. Następnie przedstawiły fragmenty filmu Szrajberka z Auschwitz. Potem w grupach moderowały dyskusję inspirowanymi wybranymi dokumentami. Na końcu podzieliły się z uczestnikami "obrazami w głowie", które zabrały ze sobą ze spotkania przygotowawczego w Oświęcimiu.