History begins in the Family: Dialogue of Generations - pierwsze seminarium tematyczne

Na pierwszym seminarium tematycznym uczestnicy rozmawiali on line na temat narodowego socjalizmu, stalinizmu oraz drugiej wojny światowe. Zgłębiali zagadnienie kultury pamięci i polityki historyczna na Ukrainie, w Polsce i w Niemczech.
Data opublikowania: 03.10.2020
Osoba publikująca: Kinga Gajda