POCZĄTEK PROJEKTU „HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE - DIALOG POKOLEŃ”

English version below :)

 

początek projektu „HISTORIA ZACZYNA SIĘ W RODZINIE - DIALOG POKOLEŃ”

28 września 2020 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu rozpoczęła się realizacja projektu  Historia zaczyna się w rodzinie - dialog pokoleń, w którym uczestniczą studenci Instytut Europeistyki. Mimo że projekt będzie w większości realizowany on-line, udało się go rozpocząć w polskiej grupie offline. Uczestnicy zwiedzili Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Podczas gdy reprezentacja studentów Instytut uczestniczyła w warsztatach w Centrum Żydowskim i tam przeprowadzała kwerendę i wywiady na temat historii żydowskich, druga grupa w Centrum Romskim poznawała pamięć o wojnie i zagładzie z perspektywy polsko – romskiej. Ponadto studenci uczestniczyli w wprowadzeniu do projektu przygotowanym przez Elżbietę Pasternak oraz wprowadzeniu do zagadnienia historii i pamięci mówionej prowadzonym przez dr Kingę Annę Gajdę.

Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach programu grantowego „Zachować Pamięć”.

 The project "History begins in the Family: Dialogue of Generations" starts

28th September the project "History begins in the Family: Dialogue of Generations" in which students from the Institute of European Studies participate started. They met in the International Youth Meeting Center in Oświęcim. Although the project will be carried out on-line, the Polish group had got an opportunity to meet offline. The participants visited the Auschwitz-Birkenau Memorial. While the representatives of the Institute participated in workshops at the Jewish Center and conducted research and interviews on Jewish history there, the second group at the Roma Center studied the memory of the war and the Holocaust from the Polish-Roma perspective. The students participated in an introduction to the project prepared by Elżbieta Pasternak and an introduction to the topic of history and spoken memory conducted by Dr. Kinga Anna Gajda.

The project is financed by the Polish-German Youth Cooperation (PNWM) as part of the "Keeping Memory" grant program.